МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ
ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА

За нас

ТЕХНОКОРП ЕООД

ТЕХНОКОРП ЕООД е фирма за доставка на металорежещи инструменти и технологична екипировка.
Предлагаме инструменти с различни характеристики и предназначение, така че да отговорят на конкретните нужди на клиента, съобразно дейността му и спецификата на използваните от него машини.
Натрупаният опит през годините и преките ни наблюдения върху производствения процес ни позволяват да предлагаме адекватни решения за специфични проблеми. „Технокорп” ЕООД предоставя компетентни консултации за металорежещи инструменти и технлогична екипировка, както и за технологията на конкретната обработка. Извършваме ремонти на металообработващи машини.
За нови клиенти и когато имаме нови продукти предоставяме мостри за тестове. Държим на тестовете да присъства наш представител, тъй като познаваме най-добре предлагания продукт, имаме представа в какви ситуации как се държи и бихме могли на място да преценим какво точно да се направи, за да бъде нашият продукт пълноценен и да запази високото ниво на надеждност и издържливост.
Притежаваме know how и капацитет да разработваме специални инструменти по конкретно задание. Много често специално разработеният инструмент редуцира ресурса, небходим за производствения процес, напред във времето и прави първоначалната инвестиция оправдана.