Zentra

ZENTRA са патронници със синхронизирано или независимо движение на челюстите /универсали и планшайби/.