Изработка на детайли
Изработка на детайли

Приемаме поръчки за производство на единични бройки или дребносерийни детайли.
Извършваме дешифровка на детайли по предоставена мостра от клиента. След дешифровката се изготвя технологична карта, която се съгласува с клиента и след одобрение се пристъпва към изработка на конкретния детайл.
Партньорската ни програма ни дава достъп до широк спектър прецизни съвременни машини /стругове, фрези, пробивни машини и др./, за да изпълним конкретното задание с максимално качество.