Ремонт на машини
Ремонт на машини

Предлагаме диагностика, ремонт, профилактика, както и поддръжка на металообработващи машини.

Диагностика
Познаваме в детайл принципите на действие на всички системи в една машина. Огледът се извършва от висококвалифицирани специалисти. При диагностика се констатират необходимите последващи действия и необходимите части за подмяна, за да бъде отстранен проблемът трайно и да се върне производителността на машината до желаните нива.

Ремонт
Извършваме частичен или цялостен ремонт на металообработващи машини.
Специалистите в екипа на Технокорп ЕООД са висококвалифицирани инженери.
Възстановяваме и модернизираме стари машини, за които производството на ремонтни части е преустановено.

Профилактика и поддръжка
Профилактичното абонаментно обслужване на машините спестява разходи и предотвратява загубите от спрян производствен процес. Профилактиката позволява да констатираме проблем преди задълбочаването му да причини авариен стоп на машината. Навременната реакция с доставка/подмяна на части и възли в машината предотвратява принудителното спиране на производствения процес.